Van Itallie Management & Finance

VIMF is een netwerk organisatie, opgericht door Martijn van Itallie.

VIMF  koppelt vraag en aanbod van Interim-opdrachten, Werving & Selectie van professionals met een financiële achtergrond.

VIMF is op altijd op zoek naar co-creatie op klant- of opdrachtniveau. Heb je een lead of een kandidaat, dan kun je die inbrengen in het netwerk.

VIMF probeert zoveel mogelijk beweging aan vraag- en aanbodkant te creëren, waardoor kwalitatief hoogwaardige matches kunnen ontstaan die zich kenmerken door creativiteit, flexibiliteit, integriteit en snelheid van handelen.

VIMF is onbezoldigd actief bij de V.O.C. Talentpool, die als doel heeft om jonge VOCers een steuntje in de rug te geven bij (af)studeren of een start op de arbeidsmarkt.

 

Martijn van Itallie visitek

Martijn van ItallieContactpersoon: Martijn van Itallie
E : martijn@vimf.nl

 

 

 

 

 

 

 

Van Itallie Management & Finance
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
T : 06-12619670
E :   martijn@vimf.nl
W : www.vimf.nl

Reacties zijn gesloten.